Hvilke rettigheter gjelder for bruk av offentlig tilgjengelige bilder?

Tidsmaskinen har hatt Kluge Advokatselskap i Oslo inne til å vurdere rettigheter rundt gamle bilder.

Loven sier at dersom bildet er eldre en 50 år, og fotografen har vert død i minst 15 år (i praksis aller fleste bilder eldre en 50 år) så er der ingen begrensning på bruk av bildet. Det gjelder dersom bildet er delt på Facebook, andre internett tjenester (offentlige eller private), i bøker, tidskifter, fotokopi. Er det bildene tilgjengelige, og utenfor beskyttelsesperioden, kan de fritt deles på Tidsmaskinen, Facebook o.l.

Husk å kreditere fotograf og kilde der det er kjent.

Vi kan sammenligne med patenter. Der bruker selskaper miliarder på utvikling, men de har bare beskyttelse i et gitt antall år. Etter det kan alle benytte seg av patenten. Dette er langt på vei sammenlignbart med bilder. Fotografen har beskyttelse i 50 år. Etter det er publiserte bilder å regne som vår felles kulturarv.

Hvordan vil Tidsmaskinen bruke mine bilder?

Bilder du laster opp til din profil, forblir din eiendom og Tidsmaskinen vil ikke selge disse videre. Bildene vil kun brukes som del av Tidsmaskinen-tjensten.

Bildene kan indirekte bli brukt til reklame for Tidsmaskinen, hvor de kan bli vist som en del av løsningen.

Bilder man deler på Tidsmaskinen har samme eller bedre, beskyttelse som bilder delt på andre platformer, slik som Facebook, Google+, Flickr o.l., som typisk overtar rettigheten til alle bilder som lastes opp.

Kan bilder fra tidsmaskinen brukes av andre kommersiellt?

Bruk av bilder utenfor tidsmaskinen må avtales med bildeeier/kilde direkte. Når du laster opp bilder til din profil på tidsmaskinen, kan du sette rettigheter som skal gjelde for bruk av bildene.

Bilder man deler på tidsmaskinen har samme eller bedre, beskyttelse som bilder delt på andre platformer, slik som Facebook, Google+, Flickr o.l.

Forøvrig gjelder Norsk lov, og bilder kan ikke brukes videre uten samtykke, kildehenvisning, og tillatelse dersom bildet er nyere en 50 år.

Hva med bilder av tekst, malerier, aviser, gjenstander, hører de hjemme på tidsmaskinen?

Dersom de er med å fortelle en historie som kan relateres til andre bilder på Tidsmaskinen, så er det relevant. Slike bilder hører imidlertid ikke hjemme i kartet, siden det skal være forbeholdt rene fotografier. slike bilder som tekst, malerier, aviser, gjenstander o.l. legges inn under «Annet-seksjonen» i en artikkel. Artikkelen linkes deretter mot bildene som ligger i kartet på Tidsmaskinen.

tidsmaskinen-artikler

Se eksempel på en artikkel →

Hva menes med et «Før&nå-bilde»?

Det er 2 eller flere bilder som er tatt fra samme sted, i samme retning, men på ulike tidspunkt, som er koblet sammen til et før&nå-bilde som lar deg reise i tid mellom bildene.

Før&nå-funksjonen på Tidsmaskinen lar deg reise i tid mellom bildene
Før&nå-funksjonen på Tidsmaskinen lar deg reise i tid mellom bildene

Husk at bildene skal være tatt fra eksakt samme sted, og i samme vinkel, samt at der må være gjenkjennende ellementer mellom bildene, slik at man ser sammenhengen når man går fra det ene til det andre.

Se eksempel på et før&nå-bilde her

Hvem som helst kan lage et før&nå, og man kan benytte andres bilder. Dersom du finner et gammelt bilde du kjenner igjen stedet til på tidsmaskinen, og så tar et nytt bilde fra samme sted, så kan du laste dette opp og koble disse to samme til et før&nå-bilde.