3 kommentarer til «Hvordan bruke bildesiden»

 1. Plasseringsmarkør:
  Kan til tider være missvisende den plasserings markøren.
  Ved flyfoto kan man ikke vite hvor fotograf stod.
  Det hadde vært bedre om markeringen viste hva i kartet som er motivet og fra hvilken innfallsvinkel det er tatt (slik jeg og flere med meg trodde det var).

  1. Takk for tilbakemelding. Ser at dette kan forstås flere veier. Utfordringen er å da lage to tekniske løsninger, siden denne problemstillingen typisk gjelder flyfoto. Har derfor ladet på en felles løsning for å gjøre det mest mulig konsekvent, dvs at vi tar bilder det fotografen sto, og viser himmeretning bildet er tatt.

   Når det er sagt plasserer vi typisk flyfoto ikke der det er tatt fra, men så tett på motivet som mulig, men ikke nærmere en det vi ser i nedre kant av flyfotoet. Stedet et flyfoto er plassert blir dermed helt tett på det man ser nederst i bildet.

   Kan også nevne at vi har på listen å vurdere en grafisk visning i kart for himmelretning. Det vil da gjøre det enklere å finne flyfoto som er i den retningen man er ute etter.

   Takk igjen for tilbakemelding.

Legg inn en kommentar