Hva med bilder av tekst, malerier, aviser, gjenstander, hører de hjemme på tidsmaskinen?

Dersom de er med å fortelle en historie som kan relateres til andre bilder på Tidsmaskinen, så er det relevant. Slike bilder hører imidlertid ikke hjemme i kartet, siden det skal være forbeholdt rene fotografier. slike bilder som tekst, malerier, aviser, gjenstander o.l. legges inn under «Annet-seksjonen» i en artikkel. Artikkelen linkes deretter mot bildene som ligger i kartet på Tidsmaskinen.

tidsmaskinen-artikler

Se eksempel på en artikkel →

Legg inn en kommentar