Hvilke rettigheter gjelder for bruk av offentlig tilgjengelige bilder?

Tidsmaskinen har hatt Kluge Advokatselskap i Oslo inne til å vurdere rettigheter rundt gamle bilder.

Loven sier at dersom bildet er eldre en 50 år, og fotografen har vert død i minst 15 år (i praksis aller fleste bilder eldre en 50 år) så er der ingen begrensning på bruk av bildet. Det gjelder dersom bildet er delt på Facebook, andre internett tjenester (offentlige eller private), i bøker, tidskifter, fotokopi. Er det bildene tilgjengelige, og utenfor beskyttelsesperioden, kan de fritt deles på Tidsmaskinen, Facebook o.l.

Husk å kreditere fotograf og kilde der det er kjent.

Vi kan sammenligne med patenter. Der bruker selskaper miliarder på utvikling, men de har bare beskyttelse i et gitt antall år. Etter det kan alle benytte seg av patenten. Dette er langt på vei sammenlignbart med bilder. Fotografen har beskyttelse i 50 år. Etter det er publiserte bilder å regne som vår felles kulturarv.

Legg inn en kommentar